Interaktywne tablice DualBoard to nowoczesne narzędzie dydaktyczne.

Dlaczego prowadzenie zajęć z wykorzystaniem takiego sprzętu ma sens?

slide-1-tablicaMamy argumenty nie do pobicia!

  1. To nowoczesne urządzenie łączy w sobie możliwości „zielonej” tablicy, komputera, ekranu do wyświetlania prezentacji oraz oprogramowania służącego do robienia adnotacji, rysunków itp. Obsługuje się je za pomocą elektronicznego pisaka, który jest odpowiednikiem myszy komputerowej.
  2. Tablice interaktywne DualBoard rozwijają nie tylko uczniów. Dla nauczycieli to możliwość poszerzenia własnych kompetencji i wejścia na nową ścieżkę kariery. To duże ułatwienie w opracowywaniu autorskich programów nauczania.
  3. Lekcje już nigdy nie będą wyglądały tak samo. Nauczyciele częściej niż inne grupy zawodowe doświadczają zjawiska déjà vu. Co roku te same tematy, ten sam schemat pracy, podobne problemy. Dzięki tablicom można to łatwo zmienić. Każda lekcja może być urozmaicona w inny sposób, zilustrowana innym przykładem, inaczej przeprowadzona. A wszystko bez większego wysiłku, dzięki intuicyjnemu w obsłudze i o bogatej funkcjonalności oprogramowaniu Workspace, które dołączone jest do tablic.
  4. Zajęcia z tablicami interaktywnymi sprzyjają rozwojowi indywidualnych zdolności poznawczych dziecka. Uczniowie mogą oglądać filmy, słuchać muzyki oraz korzystać z bogatych materiałów edukacyjnych np. wirtualnych wycieczek, które umieszczone są w internecie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom styl nauczania może zostać dostosowany do preferencji percepcyjnych i zdolności uczniów.
  5. Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu wpływa na umiejętność efektywnej organizacji i planowania pracy zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciel może przygotować całą lekcję w postaci jednego pliku, kolejne zagadnienia będą umieszczane na kolejnych stronach, a dodatkowe materiały takie jak filmy, nagrania audio będą automatycznie powiązane z materiałem lekcyjnym.
  6. Możliwość stałego śledzenia własnych postępów w nauce sprzyja kształtowaniu poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własną pracę. Uczeń widzi wpływ swojej pracy na efekty końcowe. Nauczyciel po zakończonych zajęciach może wszystkie materiały zapisać w postaci prezentacji PowerPoint lub PDF i rozesłać do uczniów, tak by sami mogli jeszcze raz przejrzeć i przeanalizować materiał.
  7. Dzięki pracy z tablicą interaktywną zajęcia są interesujące, ponieważ umożliwiają wykorzystanie gier, interaktywnych ćwiczeń z programu „Zrób to Sam” czy rywalizację z użyciem funkcji Multi-user. Uczeń wyrabia w sobie nawyk koncentracji podczas pracy, który będzie procentował w całym jego późniejszym życiu.
  8. Dzięki możliwościom, które stwarzają tablice interaktywne DualBoard, uczniowie mają szanse współpracy – dwie osoby mogą pracować jednocześnie przy tablicy lub 9 osób w tym samym czasie za pomocą tabletów, a efekt ich pracy będzie widoczny dla pozostałych uczniów. To z kolei kształtuje właściwe postawy koleżeńskie, uczy asertywności i właściwej organizacji pracy całej grupy.
  9. Tablice interaktywne DualBoard to urządzenia gwarantujące pracę bez obaw o problemy techniczne. Pozwalają na skupienie całej uwagi nauczyciela na przekazywaniu wiedzy.
  10. Szkoła wykorzystująca nowoczesną technologię w nauczaniu na każdym etapie edukacji to szkoła, do której dzieci chcą uczęszczać. To szkoła, która w czasach niżu demograficznego wygrywa, bo wygrywają uczniowie – nauczeni zdobywania wiedzy, otwarci na świat, mówiący obcymi językami, polecający tę szkołę innym!

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji