Wszystkie produkty, kt坦re sprzedajemy objte s gwarancj producenta. Zakupiony u nas sprzt serwisowany jest przez wasnych technik坦w. W przypadku, gdy sprzedane przez nas urzdzenie posiada serwis centralny w Polsce, pomagamy zaatwi wszelkie formalnoci. We wszystkich przypadkach awarii urzdzena 甜yczenie klienta dostarczamy sprzt zastpczy, na wczeniej uzgodnionych dogodnych warunkach.

Posiadamy w swojej ofercie lampy do projektor坦w – prawie wszystkie modele.

Wychodzc naprzeciw potrzebom naszych klient坦w oferujemy Pastwu specjaln ofert serwisow na obsug projektor坦w multimedialnych. Regularnie przeprowadzane przegldy serwisowe zapewniaj dugie bezawaryjne u甜ytkowanie projektor坦w, a w okresie gwarancyjnym s warunkiem zachowania wynikajcych z gwarancji przywilej坦w. W celu uatwienia kontroli stanu technicznego i spenienia warunk坦w gwarancji posiadanych projektor坦w proponujemy Pastwudokonanie zgoszenia zleceniana wykonywanie przegld坦w serwisowych zgodnie z wybran opcj.
STANDRAD – dotyczy wszystkich projektor坦w.
INSTAL – dotyczy projektor坦w instalacyjnych.
Ilo przegld坦w w roku: 1 lub 2.

Przegldy konserwacyjne

Obowizek dopilnowania termin坦w przegld坦w spoczywa na serwisie. Na tydzie przed planowanym przegldem serwis przypomina o planowanym przegldzie sprztu i uzgadnia termin realizacji. Kontakt z Klientem realizowany jest telefonicznie lub poprzez poczt elektroniczn. Sprzt od Klienta odbiera upowa甜niony pracownik serwisu i po wykonanym przegldzie dostarcza go do Klienta.

Zakres przegldu

PODSTAWOWY:

 • czyszczenie filtr坦w
 • czyszczenie kana坦w wentylacyjnych i wentylator坦w
 • czyszczenie modu坦w elektronicznych i konserwacja pocze
 • diagnostyka ukad坦w elektronicznych
 • sprawdzenie poprawnoci dziaania funkcji projektora przy r坦甜nych 添r坦dach

ROZSZERZONY:

 • przegld ukadu optycznego

Termin realizacji to 5 dni roboczych.

Zdemontowanie i monta甜 oraz kalibracja projektora instalowanego na stae. Na terenie Tr坦jmiasta projektory przenone i instalacyjne do wysokoci 3,5m odbi坦r, demonta甜, monta甜 i dostarczenie do klienta w cenie przegldu. Demonta甜 i monta甜 projektor坦w na wysokoci powy甜ej 3,5m do uzgodnienia w zale甜noci od specyfiki warunk坦w

Skorzystanie z naszej oferty nie wymaga podpisywania 甜adnej umowy, wystarczy zgoszenie telefoniczne lub poprzez poczt elektroniczn danych projektor坦w do objcia opieka serwisow. Istnieje mo甜liwo odpatnego zapewnienia sprztu zastpczego na czas napraw lub przegld坦w projektor坦w (gwarancyjnych i pogwarancyjnych).

Informujemy, 甜e nasz Serwis oferuje Pastwu r坦wnie甜 wiadczenie innych usug z zakresu instalacji i konfiguracji urzdze audiowizualnych. Jeli s Pastwo zainteresowani nasz ofert serwisow, prosimy o kontakt telefoniczny bd添 drog elektroniczn.

Gwarancja i naprawa urzdze firmy Epson

W przypadku wystpienia usterki, Epson oferuje naprawy w ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wykonywanego poprzez autoryzowane centrum serwisowe.
Aby m坦c udzieli szybkiej pomocy, prosimy o przygotowanie nastpujcych informacji:

 • nazw modelu
 • numer seryjny
 • dat zakupu
 • u甜ywany sterownik
 • u甜ywany system operacyjny

Prosimy o kontakt z nastpujcym numerem (0048)-(0) 801-646453. Otrzymasz tam pomoc od naszych specjalist坦w, kt坦rzy ewentualnie um坦wi si z Tob u Ciebie na miejscu.

Rozszerzenie gwarancji COVERPLUS
Chcesz naby rozszerzenie gwarancji Epsona na miejscu lub CarryIn?
Na miejscu = wymiana lub naprawa u Ciebie na miejscu
CarryIn = naprawa w Centrum Serwisowym Epsona

Gwarancja i naprawa urzdze firmyNec

 1. Okres gwarancji.

Na wszystkie monitory LCD NEC sprzedawane w Polsce udzielana jest standardowo pena, 3 letnia gwarancja, zgodnie z zasadami opisanymi w karcie gwarancyjnej.
Na wszystkie projektory NEC sprzedawane w Polsce (z wyjtkiem projektor坦w kinowych) udzielana jest standardowo pena 3 letnia gwarancja, zgodnie z zasadami opisanymi w karcie gwarancyjnej.
Na wszystkie lampy do projektor坦w NEC sprzedawane w Polsce (z wyjtkiem lamp do projektor坦w kinowych) udzielana jest standardowo pena 6 miesiczna gwarancja, zgodnie z zasadami opisanymi w karcie gwarancyjnej.

 1. Karta gwarancyjna.

Do ka甜dego sprzedawanego produktu doczana jest oryginalna karta gwarancyjna NEC z niepowtarzalnym numerem nalepionym na pierwszej stronie.
Pobierz kart gwarancyjn dla monitor坦w i projektor坦w NEC.

III. Autoryzowany serwis gwarancyjny.

W przypadku problem坦w technicznych z monitorami, projektorami oraz plazmami NEC w pierwszej kolejnoci nale甜y skontaktowa si z poni甜szymi numerami telefon坦w.
Pod wskazanymi numerami otrzymaj Pastwo fachow informacj o caej procedurze serwisowej.
Serwis produkt坦w NEC Display Solutions na terenie caej Polski zapewnia firma:
CSS Beskidy
ul. Emilii Plater 14
43-300 Bielsko-Biaa
Infoline Polska
+ 48 33 829 82 90

W przypadku zakupu monitor坦w wielkoformatowych NEC przeznaczonych do pracy w trybie 24/7 prosimy zapozna si z zaleceniami eksploatacji dotyczcymi pracy 24/7

Gwarancja i naprawa urzdze firmySony

Ka甜dy projektor SONY jest objty 3-letnim Prime Support.
Po zarejestrowaniu SONY POLAND zapewnia max czas naprawy 7 dni roboczych lub, jeli wymagany jest du甜szy czas naprawy – dostarczany egzemplarz zastpczy. Prime Support nie obejmuje lampy.
Na lamp jest (tylko w Polsce!!) 1 rok gwarancji w standardzie.
Istnieje mo甜liwo dokupienia 3-letniego Prime Support na lampy (zamiast jednego roku).

I tak dokupi mo甜na nastpujce opcje:

 • 3yr PrimeSupport for LMP-XXXX = 3 letnia gwarancja na lamp (zamiast rocznej)
 • PrimeSupport Plus 3yr uplift VPL-XXXX = 3 letni uplift czyli natychmiastowe dostarczenie projektora zastpczego na czas naprawy (w realu oznacza to na drugi dzie)
 • PrimeSupport Plus 5yr uplift VPL-XXXX = 5 letni uplift (jak wy甜ej)
 • PrimeSupport Plus 2yr extension VPL-XXXX = dodatkowe 2 lata Prime Support (czyli 3+2).