Przektna tablicy to przektna zewntrznego wymiary tablicy interaktywnej.

Obszar roboczy to przektna obszaru, w kt坦rym wywietlany jest obraz z komputera za pomoc projektora, mo甜na w nim pisa, rysowa oraz obsugiwa programy.

Ultra kr坦tka ogniskowa okrelenie to wskazuje 甜e projektor jest w stanie wypeni obszar roboczy tablicy interaktywnej wiecc z odlegoci okoo 40/50 cm od jej powierzchni.

Kr坦tka ogniskowa okrelenie to wskazuje 甜e projektor jest w stanie wypeni obszar roboczy tablicy interaktywnej wiecc z odlegoci okoo 90/100 cm od jej powierzchni.

Standardowa projekcja okrelenie to wskazuje 甜e projektor jest w stanie wypeni obszar roboczy tablicy interaktywnej wiecc z odlegoci okoo 2,5/3 m od jej powierzchni.

OPS to rodzaj komputera, kt坦ry przeznaczony jest do monitor坦w interaktywnych, montowany w specjaln kiesze zwan gniazdem OPS.