CYFRYZACJA EDUKACJI
TABLICE DUALBOARD
INTERWRITE I EPSON
DO POBRANIA

Zainteresowani najnowocześniejszymi technikami interaktywnymi, wybrali Inerwrite. Dołączyli do społeczności, czy jak kto woli, kilkutysięcznej rodziny Interwriterów, dzięki którym, tablice interaktywne Interwrite, mają najwięcej instalacji w Polsce! Łączy ich wiele. Pasja, z jaką wykonują swoją pracę, czyni ich nauczycielami innowacyjnymi.

Odwołując się do różnych definicji innowacji, dotyczy ona szerokiego zakresu działań służących poprawie wydajności, włączając w to implementację nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, usług, procesów dystrybucji, produkcji, marketingu oraz organizacji” (Komisja Europejska 2004). „Wydajność” pracy na lekcji ulega poprawie, dzięki wykorzystaniu dla potrzeb edukacji najnowocześniejszych rozwiązań Interwrite. Nauczyciel, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami, podczas ciekawej prezentacji.

Ważne jest nie tylko to, że dzięki tablicom interaktywnym, tabletom Interwrite Mobi i pilotom do testów, rośnie kreatywność uczniów, ale także fakt, że zmniejszają one wysiłek i skracają czas, jaki każdy Interwriter wkłada w przygotowanie lekcji. Razem z tablicą nauczyciel dostaje doskonałe narzędzie w postaci programu Interwrite Workspace, który obsługuje wręcz intuicyjnie. Daje on mnóstwo możliwości nie tylko do prowadzenia zajęć w formie interesującego przekazu interaktywnego, ale także do przygotowania ćwiczeń własnego pomysłu.

Interwriter to „innowacyjny” nauczyciel, który ma możliwość wzięcia udziału w konkursie na materiały interaktywne: Zrób To Sam! z Interwrite. Do sporządzenia tych materiałów, chętnym zostanie udostępniony program „Zrób To Sam! pomocnik nauczyciela”. Na najaktywnieszych Panią i Pana Interwrite czekają atrakcyjne nagrody. Podzielenie się swoimi osiągnięciami, tworzenie zbiorów zasobów gotowych do wykorzystania podczas prowadzenia lekcji jest elementem wdrażania najnowszych rozwiązań Interwrite w szkołach.

Ród Interwritów, poszukuje praprzodka (najstarszej, działającej tablicy interaktywnej Interwrite). Pan lub Pani Interwrite, użytkujący najstarszą, zarejestrowaną na stronie www.interwrite.pl , tablicę Interwrite, zgłoszoną do Centrum Serwisowego, otrzyma od Agraf Sp. z o. o. najnowszy model Interwrite Dualboard. Oprócz nagrody głównej, kolejnych pięciu posiadaczy najdłużej pracujących tablic Interwrite, otrzyma 50% rabat na zakup 1 nowego zestawu: tablet + 32 piloty do testów CPS lub 50% rabat na upgrade sprzętowy tablicy (wymiana kontrolera na najnowszy, umożliwiający pracę w trybie Dualboard ).