scrolluj-w-dol

O nas

Przedstawiamy nowo powstay projekt przygotowany specjalnie dla wszystkich plac坦wek edukacyjnych. Serwis powsta z myl o polskich szkoach, kt坦re czynnie bior udzia w rozwijaniu edukacji pastwowej. Znajdziecie Pastwo w naszym katalogu produkt坦w profesjonalny sprzt audiowizualny, przystosowany cenowo w oparciu o mo甜liwoci szkolnictwa oraz pod wzgldem zastosowania.

Coraz wicej szk坦, uniwersytet坦w oraz prywatnych plac坦wek edukacyjnych z chci korzysta z usug audiowizualnych, dlaczego? Odpowied添 jest prosta – osprzt audiowizualny, m.in. tablice interaktywne oraz projektory, znacznie wpywaj na zaanga甜owanie suchacza bd添 ucznia w lekcj, co prowadzi do zwikszenia wynik坦w oraz frekwencji w edukacji. Ponadto takie rozwizanie poprawia estetyk sal lekcyjnych czy auli wykadowych.

W Naszej
Ofercie

Nasza oferta obejmuje wszystkie elementy, kt坦re s niezbdne do wyposa甜enia sali wykadowej tj. tablice interaktywne, projektory, wizualizery, ekrany, wszystko wzbogacone przez profesjonalne systemy naganiajce, systemy tumacze symultanicznych, tablice suchocieralne.

Nowoci w naszej ofercie s systemy interaktywne, wprowadzajce proces edukacji w zupenie nowy wymiar. Umo甜liwiaj one lepsz relacj na linii wykadowca suchacz, zapewniajc przy tym lepsz przyswajalno przedstawionego materiau. Elementem tego rozwizania jest r坦wnie甜 inteligentny system sprawdzania wiadomoci, pozwalajcy prowadzcemu na sprawne przeprowadzenie test坦w interaktywnych.

Projektory multimedialne

Ekrany projekcyjne

Zestawy interaktywne

Dla Nauczycieli

Znajdziesz tu wiele informacji odnonie zasad dziaania,
podczenia i instalacji sprztu.
Chcesz zapozna si bli甜ej z naszymi produktami? Zapraszamy.
Obejrzyj prezentacj dziaania system坦w audiowizualnych.
Zapraszamy do zapoznania si z artykuami
odnonie sprztu audiowizualnego.
Zobacz oprogramowanie, lekcje oraz wiele innych
przydatnych program坦w audiowizualnych na filmach.
Masz kopot z doborem lub zakupem odpowiedniego sprztu?
Skontaktuj si z naszymi specjalistami.

Kontakt